Strona główna

Witamy serdecznie na stronie WWW Stowarzyszenia Polsko-Chińskiej Promocji Ekonomicznej i Handlowej.

Stowarzyszenie Polsko-Chińskiej Promocji Ekonomicznej i Handlowej aktywnie działa od 2006 r. Zostało założone przez grupę osób dla promowania stosunków ekonomicznych i wymiany handlowej pomiędzy Polską i Chinami. Działalność oparta jest na pracy społecznej członków stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc, organizacja i wspieranie polsko – chińskich działań na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej.

Głównymi formami realizacji celów stowarzyszenia są:

  • pozyskiwanie i udostępnianie informacji na temat prawno – ekonomiczno –handlowych aspektów działań,
  • organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych spotkań, konferencji, debat i misji handlowych,
  • udzielanie pomocy prawnej w podejmowanych inwestycjach i projektach ekonomicznych na terenie obu krajów,
  • wsparcie doradcze i udzielanie pomocy w korespondencji pomiędzy zainteresowanymi stronami,
  • prowadzenie badań analitycznych i ekspertyz oraz publikacji o charakterze informacyjnym,
  • organizowanie i finansowanie nieodpłatnej działalności wydawniczej, w tym: broszury, informatory, mające na celu propagowanie idei oraz działań przyświecających celom Stowarzyszenia, itp.

Oferowana przez nas pomoc jest odpowiedzią na wyznania współczesnego rynku międzynarodowego.